TyfloCentrum Brno

Kontakt: 

Mgr. Petr Sýkora, dobrovolnik@tyflocentrumbrno.cz, 774 715 099 

TyfloCentrum Brno, o.p.s., Chaloupkova 7, 61200  Brno                

Profil organizace 

TyfloCentrum Brno je obecně prospěšná společnost, která pomáhá nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života. Činíme tak prostřednictvím komplexu sociálně rehabilitačních a sociálně terapeutických služeb.

Co tě čeká? 

Na základě písemné smlouvy se mohou dobrovolníci zapojit do širokého spektra činností, např. doprovod klientů na vycházkách, výletech nebo během sportování, pomoc v sociálně terapeutické dílně, prodej výrobků chráněné dílny, administrativní výpomoc, zapojení během dne otevřených dveří, pomoc při organizaci soutěže v prostorové orientaci a samostatném pohybu TyfloBrno, výpomoc na prezentačních akcích pro veřejnost, atd.

 

  • dobrovolníci působí v naší organizaci, s organizací v terénu
  • dobrovolníci jsou přítomni a dopomájí lidem se zrakovým postižením při aktivitách ve volném čase, při procházkách nebo při kulturních akcích
  • mohou se zapojit také do propagačních nebo administrativních aktivit atd.
  • dobrovolníci jsou v organizaci pojištěni
  • benefity pro dobrovolníky: slevy na vstupném či dopravném při doprovodu osob se zrakovým postižením, různé druhy neformálních setkání, případná účast na školení
  • časová náročnost: individuálně dle aktivity
Požadavky na dobrovolníky 
  • minimální věk 18 let

  • čistý výpis trestního rejstříku
  • chuť pomáhat

Možnost zapojení cizojazyčných dobrovolníků? ne