Klára pomáhá z.s.

Karta organizace ke stažení 
Kontakt: 

Karolína Macharáčková, karolina.macharackova@klarapomaha.cz, 603 744 819

Profil organizace 

Celorepubliková organizace, jejímž smyslem je všestranná pomoc a podpora (poradenství, prosazování zájmů, odborná činnost, osvěta) osob pečujících (rodinní příslušníci, osoby blízké, neformální péče v komunitě) a pozůstalých (v jakémkoli věku a z jakýchkoli příčin), včetně pečujících a pozůstalých zastupujících v České republice menšiny.

Co tě čeká? 

pomoc při svépomocných setkáních pečujících a pozůstalých, pomoc s výrobou a prodejem dárkových předmětů, distribuce propagačního materiálu, společnost pro opečovanou osobu, drobné řemeslné práce v domácnosti pečujících a pozůstalých osob, pomoc při organizaci osvětových akcí organizace, odborně poradenská služba (dle vzdělání a zaškolení dobrovolníka), IT služby, služby administrativního charakteru, zaškolení práce s PC a asistivními technologiemi

Požadavky na dobrovolníky 

Některé dobrovolné činnosti v organizaci mohou vykonávat  osoby starší 15 let bez zaškolení, dále pak osoby s dovršeným 18 rokem a potřebným vzděláním či zaškolením.