Mary's Meals

Karta organizace ke stažení 
Kontakt: 

Marie Nováková, marie.novakova@marysmeals.org, 731 911 237

Profil organizace 

Mary’s Meals je mezinárodní charitativní organizace, která dětem v nejchudších zemích a regionech světa (kde hlad a chudoba brání dětem získávat vzdělání) zabezpečuje dětem přímo ve školách jedno jídlo denně. Organizace takto podporuje téměř 2,5 milionu dětí z 18 zemí světa, přičemž náklady na jedno dítě představují 550 Kč na celý školní rok. Suroviny se nakupují především od místních zemědělců, čímž činnost organizace podporuje i lokální ekonomiku. Možnost najíst se přitahuje děti do škol, takže narůstá docházka a zlepšuje se i prospěch dětí, které se s plným žaludkem na učivo lépe soustředí. Vzdělání je způsob, jak se komunity mohou vymanit z bludného kruhu chudoby.

Co tě čeká? 

Jsme organizací, která se zásadně opírá o činnost dobrovolníků, a to jak v zemích, kde získáváme prostředky, tak i v těch, kde je poskytována pomoc. Naši dobrovolníci v Česku se zapojují do oblastí, které jsou jim blízké. Vítaná je pomoc na stáncích při organizování nejrůznějších akcí (benefiční koncerty, sportovní akce, výstavy apod.). Jako dobrovolníci se u nás uplatní i odborníci na tvorbu grafiky a videí, správu sociálních sítí, publicistiku a podobně.

Požadavky na dobrovolníky 

Podle možností dobrovolníka a potřeb organizace.