Mary's Meals

Kontakt: 

Marie Nováková, marie.novakova@marysmeals.org, 731 911 237
Okružní 843/9a, 638 00 Brno

Profil organizace 

Mary’s Meals je mezinárodní charitativní organizace, která dětem v nejchudších zemích a regionech světa (kde hlad a chudoba brání dětem získávat vzdělání) zabezpečuje dětem přímo ve školách jedno jídlo denně. Organizace takto podporuje téměř 2,5 milionu dětí ze sedmnácti zemí světa, přičemž náklady na jedno dítě představují 550 Kč na celý školní rok. Suroviny se nakupují především od místních zemědělců, čímž činnost organizace podporuje i lokální ekonomiku. Možnost najíst se přitahuje děti do škol, takže narůstá docházka a zlepšuje se i prospěch dětí, které se s plným žaludkem na učivo lépe soustředí. Vzdělání je způsob, jak se komunity mohou vymanit z bludného kruhu chudoby.

Co tě čeká? 

Jsme organizací, která se zásadně opírá o činnost dobrovolníků, a to jak v zemích, kde získáváme prostředky, tak i v těch, kde je poskytována pomoc. Naši dobrovolníci v Česku se zapojují do oblastí, které jsou jim blízké. Vítaná je pomoc na stáncích při organizování nejrůznějších akcí (benefiční koncerty, sportovní akce, výstavy apod.). Jako dobrovolníci se u nás uplatní i odborníci na tvorbu grafiky a videí, správu sociálních sítí, publicistiku a podobně.

Požadavky na dobrovolníky 

Podle možností dobrovolníka a potřeb organizace.