ParaCENTRUM Fénix

Kontakt: 

Alena Jankotová, jankotova@pcfenix.cz, 724 725 427

Profil organizace 

S mottem „Roztáčíme život naplno“ pomáháme lidem po poškození míchy a jejich blízkým při návratu do aktivního života. Podpíráme je v náročné životní změně, ukazujeme cestu a bojujeme jako lvi za jejich lepší společenské začlenění a kvalitu života. V současné době sdružujeme více než 100 vozíčkářů a jejich rodinných příslušníků.  Klientů však máme už přes 700.

Co tě čeká? 

Výpomoc na jednorázových akcích, kterých pořádáme přibližně sedm za rok. Akce jsou zaměřené na získávání zdrojů a osvětu v tématu zapojování hendikepovaných do aktivního života. 

V rámci dlouhodobého dobrovolnictví se můžeš stát parťákem našim klientům a doprovázet je v jejich každodenním životě.