Svaz tělesně postižených v ČR z. s.

Kontakt: 

Eva Moravcová, evike.mor@seznam.cz, 728 499 814
Mečová 5, 602 00 Brno

Profil organizace 

Organizace zdravotně postižených sdružuje osoby s různými typy postižení, vytváří možnosti k integraci a seberealizaci svých členů. Dominantní činností z hlediska rozsahu a významu jsou aktivity zaměřené na smysluplné využití volného času. Organizujeme vycházky, výlety, pořádáme akce k různým výročím a svátkům. Zaměřujeme se na rukodělnou činnost, naše pravidelné kluby probíhají v pondělí a ve čtvrtek 13:00 - 16:00 na adrese Křenová 67.

Co tě čeká? 

Hledáme dobrovolníka/ky pro doprovod nevidomého nebo slabozrakého člena skupiny na dílnu, která probíhá pravidelně v pondělí a čtvrtek 13:00 - 16:00 na adrese Křenová 67. Vítaná je pomoc/asistence při rukodělných činnostech (jako je batika, enkaustika, šperky z korálků, pletení, tvoření z keramiky) v průběhu dílny. Doprovod nevidomých a slabozrakých na skupinové výlety či kulturní akce. 

Požadavky na dobrovolníky 

Dobrovolníka zaškolíme, důležitý je jeho zájem o osoby se zdravotním postižením, kladný vztah zejména k slabozrakých a nevidomým. Podstatné je, aby naši dobrovolníci byli spolehliví.