Moravské zemské muzeum

Karta organizace ke stažení 
Kontakt: 

Mgr. Tomáš Drobný, tdrobny@mzm.cz, 515 910 415, 606 033 171

Profil organizace 

Druhá největší muzejní instituce v ČR, která kromě sbírkotvorné a vědecko výzkumné práce pořádá výstavy, přednášky, exkurze, zabývá se prací s mládeží a v neposlední řadě vykazuje také rozsáhlou ediční činnost.

Co tě čeká? 

Zejména pomoc při organizaci doprovodných programů: Brněnská muzejní noc, Vánoční historický bazar.
Přečtěte si více informací o dobrovolnickém programu v MZM. 

Požadavky na dobrovolníky 

Důležitá je zejména spolehlivost dobrovolníků.