Moravské zemské muzeum

Kontakt: 

Mgr. Tomáš Drobný, tdrobny@mzm.cz, 515 910 415, 606 033 171

Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno - střed

Profil organizace 

Druhá největší muzejní instituce v ČR, která kromě sbírkotvorné a vědecko výzkumné práce pořádá výstavy, přednášky, exkurze, zabývá se prací s mládeží a v neposlední řadě vykazuje také rozsáhlou ediční činnost.

Co tě čeká? 

Zejména pomoc při organizaci doprovodných programů: Brněnská muzejní noc, Vánoční historický bazar. Dobrovolníci se nejčastěji zapojují na akcích muzea určených široké veřejnosti; v případě zájmu mohou být zapojeni i na jednotlivých odborných odděleních Přečtěte si více informací o dobrovolnickém programu v MZM. 

  • dobrovolníci vykonávají činnost přímo v organizaci v budovách Moravského zemského muzea
  • dobrovolníci se zapojují ve skupině s více dobrovolníky a více klienty
  • dobrovolníci nejsou v organizaci pojištěni
  • benefity pro dobrovolníky: roční volné vstupenky, drobné dárky
  • časová náročnost: různorodá dle domluvy, nejčastěji krátkodobé akce, důraz na dlouhodobou spolupráci apod.
Požadavky na dobrovolníky 
  • minimální věk 15 let
  • kladný vztah ke kultuře a k lidem

Možnost uplatnění cizojazyčných dobrovolníků? ano