Oblastní charita Blansko

Kontakt: 

Vladěna Jarůšková, vladena.jaruskova@blansko.charita.cz, 733 628 106

Profil organizace 

Posláním Oblastní charity Blansko je pomoc a podpora lidem, kteří se ocitli v takové životní situaci, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Naše poslání realizujeme prostřednictvím sociálních a zdravotních služeb, krizovou a humanitární pomocí a dalšími aktivitami. Pomáháme seniorům, nemocným lidem, lidem se zdravotním a mentálním postižením, lidem v sociální a hmotné tísni, lidem bez domova, ohroženým dětem a mládeži, rodinám, matkám, které ztratily domov a dalším lidem, kteří naše služby potřebují. Klientům poskytujeme pobytové služby, nabízíme pomoc v našich střediscích, jezdíme za nimi domů nebo do míst, kde se cítí bezpečně.

Co tě čeká? 

V Charitě Blansko můžete pomáhat dětem a dospívajícím (v Nízkoprahovém zařízení Zlatá zastávka v Adamově), matkám a dětem v tísni (v Azylovým domech pro matky s dětmi v Blansku a v Boskovicích), tělesně a mentálně postiženým lidem (v Betany a v Emanuelu Boskovice, v Pěkné modré a v Emanuelu Doubravice). Můžete se podílet na aktivitách pro děti, mladé lidi i pro dospělé. Vítáme také dobrovolníky do charitního šatníku a do humanitárního skladu (při třídění po sbírkách, ve sbírkách). Nárazově při údržbách areálů, manuálních pracích (např. stavění táborové základny, zahradní práce apod.) a při sbírkách (např. Koláč pro hospic, Tříkrálová sbírka).