Společenství Romů na Moravě

Kontakt: 

Cejl 460/35, 60200 Brno, srnm@srnm.cz, 774 116 568

Profil organizace 

Podporujeme romskou emancipaci, integraci, dialog na všech úrovních společnosti. Stěžejní pro klienty jsou terénní sociální pracovníci, nedílnou součástí je podpora romské kultury.

Co tě čeká? 

Integrace klientů do běžné společnosti, tedy trávení volného času s klientem.

Požadavky na dobrovolníky 

Nad 18 let, dobré komunikační schopnosti, nehodnotící a trpělivý přístup.