Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní aktivity jsou nejnovějším přírůstkem mezi aktivitami naší organizace.  Zapojujeme se zejména v rámci studijních cest a síťování organizací a hostíme zahraniční stážistky a stážisty. 

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

KA2 Meeting point (2019-2021)

Projekt řeší tři nevládní organizace - V.I.A.C. - Institut pro podporu a rozvoj mládeže ze Slovenska jako žadatel, Pro Vobis z Rumunska a my - Jihomoravské dobrovolnické centrum. Hlavním cílem projektu je přispět k uznání dovedností mladých lidí získaných při dobrovolnictví na trhu práce prostřednictvím propojení dobrovolníků, firem a nevládních organizací.
Během projektu budou vytvořeny tři intelektuální výstupy: 1. Výzkum prováděný mezi zaměstnavateli a mladými lidmi, jehož  cílem je zjistit jejich vztah k dobrovolnictví, a jeho důležitost v souvislosti se vstupem na trh práce. 2. Dalším výstupem bude databáze pro nábor dobrovolníků - bude to malá „sociální síť“, kde se budou dobrovolníci propojovat se zaměstnavateli. Dobrovolníci si zde také budou moci vytvořit své CV včetně svých dobrovolnických zkušeností a recenzí od organizací. 3. Posledním výstupem bude metodika pro mladé dobrovolníky, jak tzv. „prodat“ dovednosti získané při dobrovolnictví zaměstnavatelům.

STUDIJNÍ CESTY A SÍŤOVACÍ SETKÁNÍ

Rumunsko (4.–14. prosince 2016), studijní cesta

Na projektu „ICE 2 – International Cooperation Evolution“ se sjeli zástupci organizací z evropských zemí, Kavkazu, severní Afriky a Blízkého východu, celkově ze 17 zemí. Cílem projektu bylo vzájemně si představit svou činnost a najít společná témata pro další projekty. Výsledkem je databáze zahraničních partnerů, kteří mají zájem spolupracovat s českými organizacemi. 

Island (1.–11. září 2016), studijní cesta
S kolegyněmi a kolegy z Lužánek – střediska volného času jsme se vydali na navazující studijní návštěvu. Navštívili jsme neziskové organizace, státem zřizované, vzdělávací a volnočasové instituce: Hi Hostels Reykjavík, SEED, Landssamband æskulýðsfélaga (LÆF),Skagafjörður, Rökstólar Samvinnumiðstöð – Ólafsfjörður, Rósenborg, Akureyri, Valsárskóli, Laugaskóli.

Během pobytu jsme měli možnost seznámit se s metodami práce s mládeží na lokální i mezinárodní úrovni a konzultovat zapojování dobrovolníků do místních i zahraničních projektů. Dobrovolnictví se na Islandu odehrává ve větší míře na mezinárodní úrovni. Souvisí to jistě s přírodními krásami a kulturními specifiky této země, které přitahují pozornost mladých lidí z jiných částí Evropy. Máte-li zájem vycestovat na Island a získat kontakty na organizace, které hostí zahraniční dobrovolníky, ozvěte se. Fotografie ze studijní návštěvy zde.

Island (6.–15. listopadu 2015), síťovací setkání
Navštívili jsme osm organizací, které se, stejně jako my, věnují dobrovolnictví a mezinárodním aktivitám. V Reykjavíku, Akureyii, Dalviku a Ólafsfjörður se jako klíčová témata pro spolupráci ukázala být vedle Evropské dobrovolné služby a výměn mladých lidí (tématických pobytů v některé ze zemí) i podpora mladých lidí při aktivitách na lokální úrovni (v českém pojetí parlamenty dětí a mládeže, rozjezdové projekty pro skupiny mladých lidí) a nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež. Síťovací aktivity jsme mohli podniknout díky podpoře fondu NNO, islandské kontakty předáváme českým organizacím. Fotogalerii najdete zde.

A co se událo po naší návštěvě? V navazujícím projektu navštívilo ostrov 18 pracovníků (viz níže). Tři islandští kolegové se zúčastnili studijní návštěvy v ČR a další dva projekty spolupráce jsou v přípravné fázi. A aby vše nevypadlo tak jednoduše, dříve, než se rozhodnete pro spolupráci s Islandem, přečtete si Malou knihu o Islanďanech.

STÁŽE PRO ZAHRANIČNÍ ABSOLVENTY
Nabízíme stáže pro zahraniční absolventy vysokých škol. Svoji první stáž u nás absolvovala Sylwia z Polska (její příběh můžete najít zde.) Od loňského září jsme hostili na tři měsíce Yaizu ze Španělska.

Nabízíme možnost pracovat v cizojazyčném prostředí, nepředpokládáme ani základní znalost českého jazyka. Absolventi se zapojují zejména do propagace a příprav večerních programů, větších propagačních akcí, neformálně vyučují vlastní jazyk či angličtinu, pomáhají nám rozšiřovat nabídku dobrovolnických příležitostí v zahraničí, spolupracují s dobrovolníky Evropské dobrovolné služby.