Diakonie ČCE - středisko Brno

Kontakt: 

Magdalena Šrubařová, dobrovolnici@diakoniebrno.cz, 734 790 995

Diakonie ČCE - středisko Brno, Hrnčířská 27, 602 00 Brno

Profil organizace 

V Diakonii Brno poskytujeme podporu a pomoc seniorům a lidem s postižením tak, aby mohli žít co nejkvalitnějším způsobem života navzdory svým handicapům. Provozujeme chráněná bydlení, centra denních služeb a terénní pečovatelskou službu. Kromě toho poskytujeme poradenství v rámci dvou poraden: Svítání - poradna pro pečující a pozůstalé a Kontaktní místo České alzheimer společnosti. Působíme v Brně, Letovicích a Nosislavi. Ve všech těchto městech je možné vykonávat dobrovolnickou službu.

Co tě čeká? 

Můžete se zapojit třemi způsoby: s klienty ve službě, v rámci programu Návštěvy proti samotě, pomocí v kanceláři. Klienty ve službě čeká tvoření, zpívání a hraní her, v rámci Návštěv proti samotě budete chodit na procházky, povídat si, v kanceláři se budete věnovat grafice, focení či práci na stánku.

  • dobrovolníci vykonávají činnost v organizaci (kancelář, stánek), v případě návštěv u klienta doma nebo na veřejném prostranství
  • dobrovolníci pracují individuálně s jedním klientem nebo ve skupině s více dobrovolníky a více klienty
  • dobrovolníci jsou v organizaci pojištěni
  • benefity pro dobrovolníky: účast na firemních akcích, dárek k Vánocům, supervize
  • časová náročnost: klienti ve službě či v kanceláři dle domluvy, u návštěv 1 hodina týdně
Požadavky na dobrovolníky 
  • klienti ve službě: minimálně 15 let, hra na nástroj výhodou
  • návštěvy proti samotě: minimálně 18 let, 1x týdně
  • v kanceláři: odborná znalost (focení, grafika), na stánku minimálně 15 let

Možnost uplatnění cizojazyčných dobrovolníků? Ano, ale pouze na pomoc na stánku, grafickou, manuální apod. Ne u klientů.

  • požadované jazyky: Angličtina, Němčina