Oblastní charita Břeclav

Kontakt: 

Dagmar Kokešová, dagmar.kokesova@breclav.charita.cz, 605 398 430
Svatoplukova 1018/18, 690 02 Břeclav

 

Profil organizace 

Na základě hodnot křesťanské lásky k bližnímu a vědomí lidské důstojnosti nabízí Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav pomocnou ruku těm nejpotřebnějším - lidem, kteří se sami o sebe nemohou postarat, ať již v důsledku stáří, fyzického či duševního handicapu nebo nepříznivých sociálních podmínek. Charita zároveň usiluje, aby vůči lidskému utrpení a nouzi nezůstávala lhostejná celá společnost. Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav vyvíjí činnost především v oblasti sociální a zdravotní péče, tuzemské i zahraniční humanitární pomoci a v podporování základních lidských práv a svobod.

Co tě čeká? 

Dlouhodobě dobrovolníci v charitě Břeclav mohou pomáhat nemocným a starým lidem v domácnostech i v domovech pokojného stáří. Zapojit se mohou do pomoci bezdomovcům, matkám s dětmi v tísni, tělesně postiženým nebo drogově závislým.  Dobrovolníci pomáhají také během aktivit jednotlivých farností nebo v poradnách pro lidi v tísni. Dobrovolníky vítáme i na jednorázové dobročninné akce jako je například Tříkrálová sbírka nebo mohou pomoci při materiálních sbírkách pro potřebné.