NESEHNUTÍ

Kontakt: 

Křížová 463/15, 60300 Brno - Staré Brno, Česko

Kontakt na dobro-koordinační skupinu organizace: dobrovolnictvo@nesehnuti.cz

Profil organizace 

Jako sociálně-ekologická nevládní organizace pracujeme na základě přesvědčení, že ekologické a sociální problémy mají společné příčiny a důsledky a s ohledem na to je potřeba je také řešit. Cílem všech našich aktivit je ukázat, že změna společnosti, založená na respektu k lidem, zvířatům i přírodě, je možná a musí vycházet především zdola. Proto podporujeme angažované lidi, kteří se zajímají o dění okolo sebe.

Co tě čeká? 

Dobrovolnická činnost v organizaci se liší jak intenzitou zapojení, tak typem vykonávané činnosti. Dobrovolníci a dobrovolnice se do aktivit mohou zapojit jak jednorázově, tak po dobu několika měsíců až let. Záleží také, co je baví - pomoc na akcích, při sběru podpisů pod petice, malování transparentů nebo šíření informačních materiálů až po pomoc s překlady, korekturami, grafikou a jiným.

Požadavky na dobrovolníky 

Neklademe žádné požadavky, důležité je hlavně nadšení.