Charita Kyjov

Kontakt: 

Petra Hradilová,  petra.hradilova@kyjov.charita.cz,    777 128 849
třída Palackého 194, 697 01 Kyjov

Profil organizace 

Charita Kyjov poskytuje zdravotní a sociální služby v Kyjově a v 23 okolních obcích. Provozuje Domácí zdravotní péči a Domácí hospic DavidPečovatelská služba v domácnostech klientů zajišťuje základní sociální služby. V Půjčovně kompenzačních pomůcek je možno zapůjčit polohovací postele, invalidní vozíky aj. V naší Občanské poradně bezplatně poskytujeme pomoc při vyřizování běžných úředních záležitostí.

Provozujeme také Dům pokojného stáří v blízkých Čeložnicích či Dům s pečovatelskou službou ve Svatobořicích-Mistříně. V našem K-centru poskytujeme poradenství a pomoc drogově závislým lidem, jejich příbuzným a známým. V Nízkoprahovém klubu Bárka tráví volný čas mládež v nepříznivé sociální situaci. Mimo to příležitostně organizujeme humanitární pomoc při krizových událostech či přímou pomoc rodinám a lidem v nouzi. Každoročně pořádáme v lednu Tříkrálovou sbírku.

Co tě čeká? 

Dobrovolníci v Charitě Kyjov pomáhají a tráví svůj volný čas se seniory nebo dlouhodobě nemocnými.  Také mají možnost zapojit se do práce s dětmi a mladistvými a to formou zájmových aktivit a doučování. Zároveň mohou propagovat naše projekty a organizovat kampaně, workshopy a přednášky nebo pomoci s administrativou. Každoročně se dobrovolníci zapojují do Tříkrálové sbírky.