Moravská galerie v Brně

Kontakt: 

Karolína Krásová, karolina.krasova@moravska-galerie.cz, 532 169 177, 775 887 428

Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, 602 00 Brno - střed

Profil organizace 

Moravská galerie je druhým nejvýznamnějším a největším muzeem umění v České republice (po Národní galerii v Praze). Instituce vznikla v roce 1961, kdy došlo ke sloučení obrazárny Moravského muzea a Uměleckoprůmyslového muzea. Sbírkotvorná, výzkumná i výstavní činnost se soustřeďuje na užité umění (design včetně grafického, fotografie, užité umění) a staré (od gotiky po 19. století), i moderní evropské i české volné výtvarné umění.

Co tě čeká? 

Naše instituce nabízí široké pole uplatnění dobrovolníků napříč jednotlivými odděleními. Přes práci s veřejností a mládeží na lektorském oddělení či marketingu, po oddělení spravující sbírky - digitalizace sbírkového fondu, práce se sbírkovým materiálem. Spolupráci při pořádání vernisáží, doprovodných programů, workshopů atp.

  • dobrovolníci vykonávají činnost v organizaci, podle potřeb organizace (terén)
  • dobrovolníci pracují individuálně s více klienty, ve skupině s více dobrovolníky a více klienty
  • dobrovolníci nejsou v organizaci pojištěni
  • benefity pro dobrovolníky: olné vstupy na výstavy, sleva na publikace MG, supervize zkušených zaměstnanců, výstupní hodnocení
  • časová náročnost: dle domluvy
Požadavky na dobrovolníky 
  • minimální věk 15 let
  • vzdělání a zkušenosti dobrovolníka napomáhají k jeho lepšímu uplatnění na jednotlivých odděleních
  • kladný vztah k umění a kulturní oblasti
  • hlubší znalost dějin umění výhodou
  • doporučení je výhodou, ale není podmínkou

Možnost uplatnění cizojazyčných dobrovolníků? ne