Moravská galerie v Brně

Karta organizace ke stažení 
Kontakt: 

Barbora Slívovábarbora.slivova@moravska-galerie.cz775 887 428                                (R)

Profil organizace 

Moravská galerie je druhým nejvýznamnějším a největším muzeem umění v České republice (po Národní galerii v Praze). Instituce vznikla v roce 1961, kdy došlo ke sloučení obrazárny Moravského muzea a Uměleckoprůmyslového muzea. Sbírkotvorná, výzkumná i výstavní činnost se soustřeďuje na užité umění (design včetně grafického, fotografie, užité umění) a staré (od gotiky po 19. století), i moderní evropské i české volné výtvarné umění.

Co tě čeká? 

Naše instituce nabízí široké pole uplatnění dobrovolníků napříč jednotlivými odděleními. Přes práci s veřejností a mládeží na lektorském oddělení či marketingu, po oddělení spravující sbírky - digitalizace sbírkového fondu, práce se sbírkovým materiálem. Spolupráci při pořádání vernisáží, doprovodných programů, workshopů atp.

Požadavky na dobrovolníky 

Věková hranice by neměla být nižší než 15 let. Vzdělání a zkušenosti dobrovolníka napomáhají k jeho lepšímu uplatnění na jednotlivých odděleních. Předpokladem je kladný vztah k umění a kulturní oblasti. Hlubší znalost dějin umění výhodou.