Organizace pro pomoc uprchlíkům

Kontakt: 

Markéta Rácová, dobrovolnicibrno@opu.cz, 731 928 388

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), Josefská 8 Brno 602 00

Profil organizace 

OPU již 28 let pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice. Mezi hlavní činnosti organizace patří poskytování bezplatného právního a sociálního poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu a další cizincům v České republice, pořádání vzdělávacích programů pro laickou i odbornou veřejnost. Další aktivity jako je mentoring, který je  zaměřen na podporu integrace cizinců.

Jedním z cílů OPU je boj proti xenofobii a rasové a národnostní nesnášenlivosti.

Co tě čeká? 

Pravidelné setkávání s dospělým cizincem, nebo doučování českého jazyka dětí klientů i dospělých klientů. Mentoring spočívá v pravidelném individuálním setkávání, minimálně po dobu půl roku, při kterém dobrovolník klienta seznamuje s brněnským prostředím, českými zvyky, historií a při tom procvičují český jazyk. Díky pravidelnému kontaktu klienta s dobrovolníkem, se klient lépe začleňuje do české společnosti. Možné je i jednorázové zapojení při pořádání jednorázových akcí volnočasového charakteru pro žadatele o mezinárodních ochranu, nebo její držitele.

  • dobrovolníci se pravidelně setkávají s klienty
  • dobrovolníci působí v terénu
  • dobrovolníci se zapojují individuálně s klienty, popřípadě na akcích OPU
  • dobrovolníci jsou v organizaci pojištěni
  • benefity pro dobrovolníky: supervize, procvičování cizího jazyka
  • časová náročnost: 1 - 1,5h týdně
Požadavky na dobrovolníky 
  • minimální věk 18 let
  • trestní bezúhonnost

Možnost zapojení cizojazyčných dobrovolníků? -