O nás

V červnu 2024 procházíme změnou názvu. Jsme Jihomoravské dobrovolnické centrum z.s., provozujeme Regionální dobrovolnické centrum Jihomoravského kraje a občas nás můžete najít ještě i pod starými názvy Plán B, z. s. a Dobrovolnické centrum 67.

Poskytujeme veřejnosti informace o možnostech dobrovolnictví v Brně, ČR i ve světě, zapojujeme mladé, ale také dobrovolníky seniory a seniorky. Hlavní naší snahou propojit zájemce/kyně o dobrovolnictví a organizace, které pomoc shánějí. Náš prostor dále nabízí mladým lidem zázemí pro rozvíjení vlastních nápadů, poradenství při hledání zdrojů pro realizaci jejich projektů, možnost najít „parťáky“ pro své aktivity. Najdete zde také přehled volnočasových aktivit a zajímavých akcí v Brně a jeho okolí. Centrum nabízí i zajímavý večerní program, na kterém se můžete se svými dobrovolnickými zkušenostmi či s úspěšným projektem objevit i vy.

Jsme regionálním infopointem sítě Eurodesk, která umožňuje mladým lidem a osobám pracujícím s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským informacím (také na stránce Europa.eu). 

Provozujeme Regionální dobrovolnické centrum Jihomoravského kraje, které je součástí sítě krajských "RDC" zaštítěných MV ČR - více na webu dobrovolnik.net.

Od 1. 4. 2022 v rámci programu Active Citizen Fund a díky podpoře Nadace OSF realizujeme projekt Action Now. Nabízíme řešení aktuálních problémů: koncepční práce v regionu, oslovování nových dobrovolníků, potřeba profesionalizace organizací při práci s dobrovolníky, síťování a společný event.

V naší práci se hlásíme k Politice ochrany práv dětí a máme interně určeného člověka, který dodržování práv monitoruje.