Oblastní charita Hodonín

Kontakt: 

Jana Šupálková, jana.supalkova@hodonin.charita.cz, 534 001 254, 737 234 077

Profil organizace 

Prostřednictvím charitních služeb a v souladu se čtyřmi základními hodnotami - pravdou, svobodou, spravedlností a láskou - nabízíme pomocnou ruku, podporu a porozumění všem lidem  v nepříznivé sociální situaci, nouzi a problémech, na které nestačí vlastními silami. Oblastní charita Hodonín je organizační složkou Diecézní charity Brno.

Co tě čeká? 

Dobrovolníci se v Hodoníně zapojují do jednorázových akcí jako Tříkrálová sbírka nebo jiné benefiční akce a materiální sbírky. Dlouhodobě dobrovolníci docházejí do jednotlivých zařízení, kde pomáhají. Zapojit se tak mohou například v Adiktologickém centru, v Azylovém domě pro matky s dětmi, v pečovatelských službách ve Žďánicích, Slavkově u Brna nebo mohou pomáhat dětem s přípravou do školy. 

Požadavky na dobrovolníky 

Dobrovolníkem se může stát každý kdo je starší 15-ti let.