Oblastní charita Znojmo

Kontakt: 

Marie Procingrová, dobrovolnici@znojmo.charita.cz, 739 389 141
Dolní Česká 1, Znojmo, 669 02

Profil organizace 
Poskytujeme profesionální i dobrovolnou pomoc všem potřebným lidem v oblasti sociální, zdravotní a humanitární. Na základě křesťanských a morálních hodnot usilujeme o dobro a zachování lidské důstojnosti.
Co tě čeká? 
Dobrovolnické centrum zřízené Oblastní charitou Znojmo díky obětavé práci dobrovolníků přináší pomoc: v charitních službách, v přípravě a organizování charitních akcí a volnočasových aktivit pro naše uživatele, pomoc při živelných katastrofách a hromadných neštěstích, pomoc při charitních sbírkách (Tříkrálová sbírka, Postní almužna aj.).