Brno for you

Kontakt: 

Kateřina Kalábová, katka@brnoforyou.cz, 773 751 318

Brno for you, z.s., práce online nebo v místě konání projektu v ČR či zahraničí

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/91666193

Podcasty: https://open.spotify.com/show/6ZbqYe2H0257qHwCG3A6fW?si=d60f841ef5c447b8

Profil organizace 

Brno for you je nezisková organizace založená v roce 2014 s cílem zdarma poskytnout mladým lidem mezinárodní příležitosti. Naší vizí je společnost, ve které má každý možnost se uplatnit a být akceptován. Naplňujeme ji pomocí neformálního vzdělávání, jako nástroje přirozené inkluze. Pořádáme mezinárodní kempy neformálního vzdělávání pro mládež v Česku i zahraničí. Prostřednictvím vlastního prožitku jim tak pomáháme získat nové dovednosti a kompetence.

Co tě čeká? 

Výběr na základě svých silných stránek! Například marketing, networking, příprava a vysílání účastníků do zahraničí, překlad webu, logistika při organizaci kempů, vedení workshopů nebo doprovod nezletilých na projekty do zahraničí. 

  • dobrovolníci pracují z domu nebo se mohou zúčastnit našich kempů v terénu či v zahraničí
  • dobrovolník bude spolupracovat s dalšími členy v mirkotýmech organizace či pouze s koordinátorem
  • dobrovolníci nejsou v organizaci pojištěni
  • benefity pro dobrovolníky: přístup k různým mezinárodním příležitostem, seberozvojovým a vzdělávacím kurzům zdarma a z první ruky, týmový mentor
  • časová náročnost: dle domluvy, ale upřednostňujeme dlouhodobou spolupráci nebo spolupráci na konkrétním projektu
Požadavky na dobrovolníky 

Žádné specifické znalosti, vzdělání či věk nepožadujeme. Uvítáme:

  • zájem o mezinárodní prostředí
  • komunikativnost
  • vlastní aktivitu a kreativitu
  • schopnost využít svých silných stránek k vytváření nových příležitostí

Možnost zapojení cizojazyčných dobrovolníků? angličtina - ano