Adra Břeclav

Kontakt: 

Lenka Topolanská, lenka.topolanska@adra.cz, 739 204 370

Profil organizace 

Naše Dobrovolnické centrum ADRA Břeclav propojuje lidi ochotné pomáhat s těmi, kteří pomoc potřebují. Jsme součástí humanitární organizace ADRA, která pomáhá lidem v nouzi. Koordinujeme dobrovolnické aktivity v Břeclavi a okolí. Naši dobrovolníci a dobrovolnice přinášejí radost do života dětem či seniorům a seniorkám. Kromě koordinace dobrovolnictví dále provozujeme charitativní ADRA obchod Břeclav. Jsme tu s vámi pro druhé již od roku 2018.

Co tě čeká? 

Dobrovolníci a dobrovolnice v Adře Břeclav dělají společnost seniorům a seniorkám, dětem ze sociálně znevýhodněných rodin a dlouhodobě nemocným. Pravidelně je navštěvují v jejich domovech, domovech pro seniory nebo se schází na procházkách venku. Dobrovolníci tráví s klienty volný čas, mezi nejčastější činnosti patří povídání a naslouchání, četba, prohlížení fotek, hraní si s dětmi, společenské hry, procházky, hudba a zpěv. 

Specialitou v dobrovolnickém centru Adra Břeclav je cyklorikša, kterou dobrovolníci využívají pro vyjížďky se seniory.

Požadavky na dobrovolníky 

Minimální věk je 16 let. Hlavním požadavkem je ochotné srdce a zájem o druhé lidi. Dále je třeba, aby naši dobrovolníci byli spolehliví, morálně bezúhonní a byli zdravotně způsobilí vykonávat tuto dobrovolnickou službu (vyžadujeme zejména psychickou způsobilost, naopak fyzický handicap není automaticky překážkou).

Dobrovolníci absolvují vstupní školení o dobrovolnictví.