Charita Vyškov

Kontakt: 

Jitka Švejnohová, jitka.svejnohova@vyskov.charita.cz,  774 874 819
Morávkova 745/1a, 682 01 Vyškov

Profil organizace 

Charita Vyškov poskytuje kvalitní terénní, ambulantní a pobytové sociální služby a ošetřovatelskou zdravotní službu seniorům, lidem se zdravotním postižením a dalším potřebným lidem. Všechny služby poskytuje s důrazem na lidskou důstojnost a individualitu každého klienta, bez rozdílu náboženské, rasové či politické příslušnosti. Charita Vyškov působí převážně v oblasti okresu Vyškov a konkrétně provozuje následující služby: Centrum denních služeb, Domácí zdravotní péči, Chráněné bydlení, Odlehčovací službu, Osobní asistenci, Pastorační službu, Půjčovnu kompenzačních pomůcek, Podporu pro pečující, Podporu pro pozůstalé, Pečovatelskou službu. A průřezově napříč službami funguje multidisciplinární tým zajišťující službu Domácí hospicové péče.

Co tě čeká? 

Dobrovolníci se v Charitě Vyškov mohou zapojit jak do jednorázových aktivit (např. Tříkrálová sbírka, Potravinová sbírka), tak i do dlouhodobých aktivit (např. pomoc a doprovázení klientů v našich sociálních službách). 

Požadavky na dobrovolníky 

Minimální věk je 15 let.