Služby centra

Pro jednotlivce

Nabídka dobrovolnictví

Vyberte si z aktuální nabídky dobrovolnických projektů v Brně, v ČR a zahraničí.

Prostory zdarma

Nabízíme zdarma naše prostory pro podporu aktivit a projektů neziskových organizací a neformálních skupin.

Odborné konzultace

Poradíme vám, kde můžete pomáhat doma i v zahraničí a kde získáte podporu pro své projekty.

Stáže/praxe
v Jihomoravském dobrovolnickém centru

Nabízíme studentům a studentkám SŠ a VŠ možnost si splnit praxi u nás.

Knihovna

Půjčujeme knihy. Vyberte si v kategoriích: Vzdělávání mládeže, Lidskoprávní témata, Dobrovolnictví, Příručky a brožury, Rozvoj organizace/seberozvoj.

Pro organizace/neformální skupiny

Odborné konzultace

Nabízíme podporu a vzdělávání v oblasti práce s dobrovolníky a stážisty.

Prostory zdarma

Nabízíme zdarma naše prostory pro podporu vašich aktivit a projektů.

Spolupráce organizací

Síťujeme neziskovky a neformální spolky v JMK. Organizujeme setkání koordinátorů dobrovolníků.

Dotační poradenství

Dotační možnosti a příležitosti pro neziskové organizace v oblasti dobrovolnictví.

Pro organizace veřejné správy

Odborné poradenství

Dobrovolnictví ve veřejné správě