Oblastní charita Rajhrad

Kontakt: 

Mária Durkáčová, maria.durkacova@rajhrad.charita.cz, 736 529 319
Jiráskova 47, Rajhrad, 664 61

Profil organizace 

Oblastní charita Rajhrad je organizační složkou Diecézní charity Brno. Pomáháme seniorům, nemocným lidem, lidem se zdravotním a mentálním postižením, lidem v sociální a hmotné tísni, ohroženým dětem a mládeži. Poskytujeme služby pobytové i terénní.

Co tě čeká? 

Jste společenští a rádi trávíte čas s druhými lidmi? V hospici dbáme především na to, co si přeje pacient. Jako společník můžete s pacienty posedět, mlčet, držet je za ruku nebo si s nimi popovídat, pokud projeví zájem. V Domově se zvláštním režimem sv. Luisy můžete například s klienty hrát hry, doprovodit je na procházku nebo s nimi strávit chvilku v krásné zahradě patřící k zařízení.

Jste dobří organizátoři? Pak oceníme Vaši pomoc při realizaci koncertu, vzpomínkového setkání, s organizací a propagací sbírkových akcí a jednorázových dobročinných akcí.

Jste kreativní a rádi tvoříte? Nebo upřednostňujete práci o samotě? Rádi Vám dáme prostor. Můžete pečovat o květiny v pokojích, na chodbách, v zahradě, tvořit a umisťovat tematickou výzdobu, vést výtvarné dílny nebo pomáhat s administrativou a roznosem letáků.

Nemáte čas na pravidelnou pomoc nebo nemůžete dojíždět? Přivítáme rovněž pomoc jednorázovou nebo podporu na dálku, bez nutnosti dojíždění do Rajhradu. Z pohodlí vlastního domova můžete vypomoci například s administrativou, zpracováním projektů a propagačních materiálů nebo přispět vlastními návrhy a nápady, o kterých si myslíte, že nám mohou pomoci v rozvoji.

Nebo přijďte s vlastním nápadem! Těšíme se na vaše reakce!