Rezekvítek

Kontakt: 

Tereza Žižková, reditel@rezekvitek.cz, 775 580 203, 543 216 483

Rezekvítek, z. s., Štolcova 14, 618 00 Brno

Profil organizace 

Zabýváme se environmentální výchovou a ochranou přírody. Především prostřednictvím vzdělávacích programů, osvětových akcí, publikační činnosti a v neposlední řadě praktickou péčí o chráněná území a přírodně cenné lokality.

Co tě čeká? 

Dobrovolníci/dobrovolnice se zapojují jak při vzdělávacích akcích pro veřejnost a školy (pomáhají s výrobou pomůcek, grafickými pracemi, propagaci), tak zejména při praktické péči o cenné lokality a manuální práci v terénu. Máme dobrou zkušenost se zapojováním kolektivů při firemním dobrovolnictví.

  • dobrovolníci působí v organizaci i terénu dle potřeb a domluvy
  • dobrovolníci se zapojují individuálně i ve skupině
  • dobrovolníci nejsou v organizaci pojištěni (podepisujeme dobrovolnickou smlouvu)
  • benefity pro dobrovolníky: environmentální vzdělávání
  • časová náročnost: různorodá, podle možností každého dobrovolníka
Požadavky na dobrovolníky 
  • spolehlivost, pečlivost, chuť se učit
  • pro práci v terénu vyžadujeme plnoletost

Možnost zapojení cizojazyčních dobrovolníků*ic? ano (anglický jazyk)