Organizace nevidomých

Karta organizace ke stažení 
Kontakt: 

Pavel Hegner, on.ji@tiscali.cz, 608 805 838

Profil organizace 

Organizace nevidomých je zapsaný spolek (z.s.). Sdružujeme nevidomé a slabozraké osoby, poskytuje jim služby tak, aby bylo dosahováno maximální možné míry rovnocennosti těchto osob se zdravou veřejností. Obhajujeme jejich práva, potřeby a zájmy.  Spolek působí v celé ČR. Hlavním cílem organizace je zmírnit negativní omezení způsobené zrakovým postižením.

Co tě čeká? 

1. Doprovody klientů při volnočasových aktivitách, k lékaři, na úřady, předčitatelská činnost, 2. Asistence v domácnosti, pomoc při nákupu, 3. Spolupráce na akcích a beneficích, 4. Výpomoc v administrativě a provozu (vyúčtování projektů, kopírování, zakládání účetních dokladů, recepční činnosti)

Požadavky na dobrovolníky 

U práce s klienty nad 18 let, u pomoci s přípravou akcí může být od 16 let.