Active Citizen Fund

 

Od 1. 4. 2022 v rámci programu Active Citizens Fund a díky podpoře Nadace OSF realizujeme projekt Action Now. Díky němu nabízíme řešení aktuálních problémů: koncepčení práce v regionu, oslovování nových  dobrovolníků, potřeba profesionalizace organizací při práci s dobrovolníky, síťování a společný event. Jako zásadní vidíme informování veřejnosti o činnosti NNO, porozumění práce a významu neziskového sektoru veřejností a  zapojování veřejnosti do aktivit v místní komunitě. 

V průběhu dvou let:

Podporujeme dobrovolnictví v Jihomoravském kraji.

  • Zlepšujeme komunikaci s organizacemi, neformálními skupinami a místní samosprávou.

Zvyšujeme občanskou angažovanost mladých lidí.

  • konzultujeme projekty s mládeží (15 - 30 let), síťujeme je a vzděláváme. 

Zaměřujeme se na zlepšení propagace.

  • Vytváříme videospoty a zvyšujeme dosah na sociálních sítích.

 

Díky tomu věříme, že nadchneme a přivedeme k dobrovolnictví další lidi. Těšit se můžete například na kampaň Dny dobrovolnictví, jejímž cílem je umožnit kontakt veřejnosti s dobrovolnictvím a neziskovým sektorem. Do kampaně bude kromě Jihomoravského zapojeno nejméně šest dalších krajů v České republice - jde o akci s celorepublikovým dosahem. 

Součástí projektu je podpora a rozvoji našich kapacit - v podobně analýzy vlastní práce a strategického plánování.

Pro více informací sledujte náš Facebook

Chcete se zapojit do projektu a vědět víc? Neváhejte nás oslovit na info@dobrovolnickecentrum.cz

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

V naší práci se hlásíme k Politice ochrany práv dětí a máme interně určeného člověka, který dodržování práv monitoruje.

 

Více informací o partnerech najdete:

https://www.activecitizensfund.cz/

https://www.eeagrants.cz/

https://osf.cz/

https://www.vdv.cz/

https://www.skautskyinstitut.cz/

 

 

Rok 2020

Od 1. 4. 2020 jsme součástí programu Active Citizen Fund a díky podpoře Nadace OSF rozjíždíme náš projekt Rozvíjíme se společně. Během tohoto rok a půl dlouhého projektu budeme budovat a zlepšovat naše kapacity, zprofesionalizujeme naši práci a spolu s odborníky zapracujeme na našich mediálních a fundraisingových metodách.

Díky tomu očekáváme, že nadchneme a přivedeme k dobrovolnictví další. Těšit se můžete např. na dvoudenní akci Action days, do které se zapojí dvacet neziskových organizací a spolu s námi pro vás připraví zajímavé aktivity. Věříme, že kampaň Action Days povede k zapojení jednotlivců a prohloubení vědomí o práci neziskových organizací v Jihomoravském kraji. Součástí projektu jsou i dražby, díky nim získáme částečnou finanční nezávislost . Do dražeb zapojíme individuální dárce z řad známých osobností. Nabudeme nové znalosti a zkušenosti z oblasti sociálních médií a fundraisingu, zlepšíme procesy v organizaci.

Pro více informací sledujte náš Facebook
Chcete se zapojit do projektu a vědět víc? Neváhejte nás oslovit na info@dobrovolnickecentrum.cz

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Více informací o partnerech najdete:

https://www.activecitizensfund.cz/
https://www.eeagrants.cz/
https://osf.cz/
https://www.vdv.cz/
https://www.skautskyinstitut.cz/