Mezi námi

Karta organizace ke stažení 
Kontakt: 
Profil organizace 

V Mezi námi, o.p.s. podporujeme setkávání lidí všech generací. Přejeme si, aby si rozuměli ti nejstarší s těmi nejmladšími. Aby společně objevovali, jak krásné a obohacující jsou jejich světy, když se navzájem propojí. Toho se snažíme dosáhnout i prostřednictvím pohádkových babiček a děděčků v mateřských a školách, kteří předávají dětem lásku a vztah ke knížkám.

Co tě čeká? 

Budete pravidelně 1x týdně docházet do mateřské nebo základní školy a číst dětem, délka čtení okolo 30 minut, záleží na věku dětí.

Požadavky na dobrovolníky 

Hledáme dobrovolníky starší 55 let, kteří mají vztah k dětem a knížkám. Vzhledem k tomu, že jde o práci s dětmi, je potřeba také výpis z trestního rejstříku a potvrzení o zdravotní způsobilosti.