Mezi námi

Kontakt: 

Tereza Tichá, klub-brno@mezi-nami.cz, 733 398 051

Mezi námi o.p.s., Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4

Profil organizace 

V Mezi námi, o.p.s. podporujeme setkávání lidí všech generací. Přejeme si, aby si rozuměli ti nejstarší s těmi nejmladšími. Aby společně objevovali, jak krásné a obohacující jsou jejich světy, když se navzájem propojí. Toho se snažíme dosáhnout i prostřednictvím pohádkových babiček a děděčků v mateřských a školách, kteří předávají dětem lásku a vztah ke knížkám.

Co tě čeká? 

Budete pravidelně 1x týdně docházet do mateřské nebo základní školy a číst dětem, délka čtení okolo 30 minut, záleží na věku dětí.

  • dobrovolníci vykonávají činnost podle potřeb organizace (terén - partnerské školní zařízení)
  • dobrovolníci pracují individuálně s více klienty
  • dobrovolníci jsou v organizaci pojištěni
  • benefity pro dobrovolníky: 3-4x ročně setkání dobrovolníků, semináře a jiné vzdělávání
  • časová náročnost: dle domluvy
Požadavky na dobrovolníky 
  • minimální věk 55 let
  • mít vztah k dětem a knížkám
  • výpis z trestního rejstříku (čistý trestní rejstřík)
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti