Milosrdní bratři - Dobrovolnické centrum

Karta organizace ke stažení 
Kontakt: 

Bc. Vít Pospíchal, MPA , vit.pospichal@milosrdni.cz, 721 967 289

Profil organizace 

Dobrovolnické centrum je zřízeno Českomoravskou provincií Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří. Posláním řádu je služba trpícímu a nemocnému bližnímu. V souladu s tímto posláním je i akreditované DC,  které vysílá vyškolené dobrovolníky do Nemocnice Milosrdných bratří v Brně. Dobrovolníci zde poskytují podporu pacientům na odděleních Léčebny dlouhodobě nemocných.

Co tě čeká? 

Dobrovolníci absolvují vstupní školení, jak s nemocnými lidmi pracovat, jak jim věnovat čas, jak s nimi mluvit. Hlavním privilegiem dobrovolníka je možnost poskytnutí obyčejného lidského kontaktu a podpory nemocnému člověku. Dobrovolník v nemocnici nenavštěvuje pacienta, ale člověka. A právě tento přístup může být uzdravujícím momentem, který léčí nejen tělo, ale i duši.

Požadavky na dobrovolníky 

Zájemce o dobrovolnickou službu musí být starší 15 let, mít čistý trestní rejstřík a být psychicky způsobilý. Nejdůležitějším požadavkem je ochota ke službě a opravdový zájem o druhého.