ADRA Znojmo

Kontakt: 

Dana Aulík Faragová, dana.aulik@adra.cz,  607 144 090

Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo, Dolní Česká 13, 669 02 Znojmo 

Profil organizace 

Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo propojuje lidi ochotné pomáhat s těmi, kteří pomoc potřebují. Naší dobrovolníci přinášejí radost a oporu do života dětem, seniorům, dlouhodobě nemocným i lidem s duševním a mentálním postižením. Spolupracujeme s domovy pro seniory, nemocnicí ve Znojmě, pomáháme na 7 místech ve Znojmě a okolí. Dobrovolníci jsou parťáky dětem na volnočasové aktivity, navštěvují klienty a pacienty ve vybraných zařízeních i domácnostech, jsou jim společníky společnost a mnohdy jediným bližším člověkem kterého mají. Kromě koordinace dobrovolnictví provozujeme také charitativní sklad a v případě mimořádných událostí půjčujeme vysoušeče. Jsme tu s vámi pro druhé od roku 2010.

Co tě čeká? 

Podstatou dobrovolnictví je ochota člověka věnovat z vlastní dobré vůle svůj čas a energii ve prospěch druhých lidí a to bez nároku na odměnu. Dobrovolnictví obohacuje klienty i dobrovolníky samotné, podporuje vzájemnost a vyzdvihuje nezištnost.

  • dobrovolníci navštěvují seniory a nemocné v 7 zařízeních ve Znojmě a okolí
  • dobrovolníci jsou společníky seniorům a lidem s postižením v domácnostech a tráví čas s dětmi, kteří potřebují staršího kamaráda
  • dobrovolníci tráví s klienty, nemocnými a dětmi čas povídáním, procházkami, čtením, hrami, zpíváním, návštěvami kulturních akci atd…
  • benefity pro dobrovolníky: supervize, školení, pojištění, vstupenky na bazén, přednášky
  • časová náročnost: 1 - 2 hodiny za týden
Požadavky na dobrovolníky 
  • minimální věk 15 let
  • čistý výpis trestního rejstříku
  • lékařské potvrzení
  • chuť pomáhat

Možnost zapojení cizojazyčných dobrovolníků? ne