Krok Kyjov

Kontakt: 

Veronika Vašíčková, vasickova@krokkyjov.cz, 732 137 357

Krok Kyjov, z. ú., třída Komenského 2124/88, 697 01 Kyjov

Profil organizace 

Dobrovolnické centrum Krok je od roku 2014 spojovacím mostem i centrem pro dobrovolnictví mezi ostatními komunitami a občany Kyjova a okolí. Ukazujeme, že každý z nás může pomáhat, být užitečný a pomáhat měnit tento svět k lepšímu. Věříme, že žádný skutek laskavosti, ať je sebemenší, není promarněn. Můžete s námi pomoci vyplnit volný čas seniorů trávením společných chvil rozhovory, čtením knih, procházkami apod. Sdílejte své zkušenosti a znalosti individuálním doučováním dětí v rodinách nebo vedením kroužků. Zapojte se do organizování jednorázových sportovních, kulturních a ekologických akcí. Přidejte se k nám sami nebo zapojte třeba i kamarády nebo kolegy z práce v rámci firemního dobrovolnictví, např. při obnově přírody v rámci ekologických projektů. Anebo navrhněte a pomozte zrealizovat jinou pomoc v okolí.

Co tě čeká? 

Účast na ekologických akcích (Den Země, Ukliďme Česko, environmentální aktivity v odloučených chráněných lokalitách, likvidace černých skládek). Pomoc rodinám a osobám sociálně slabým např. aktivizací rodiny, pomoc při zajišťování chodu domácností, doučování dětí. Pomoc při zajišťování aktivit pro seniory a osoby s mentálním postižením (čtení, aktivizace formou her, doprovázení na vycházky). Volnočasové aktivity v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež.

Dobrovolníci/dobrovolnice

  • působí v sociálních službách Kyjovska (domovy pro seniory, domovy pro osoby s mentálním postižením, organizace zabývající se léčbou závislostí), v dětském zdravotnickém zařízení, v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež, spolupracují na aktivitách spojených s ochranou přírody – na akcích s organizací v terénu, při pořádání kulturních a jiných akcí Města Kyjova (např. Dny pro rodinu).
  • se mohou zapojit individuálně, ve skupině, s klienty i na akcích
  • jsou v organizaci pojištěni
  • jako benefity jsou jim nabízeny supervize, společná setkání pro dobrovolníky, účast na významných dnech organizace
  • časová náročnost je různorodá dle domluvy
Požadavky na dobrovolníky 
  • věk minimálně 15 let

Možnost uplatnění cizojazyčných dobrovolníků? ano (anglicky hovořící)