Hojnost, z.s.

Karta organizace ke stažení 
Kontakt: 

Tomáš Blaha, tolman@seznam.cz, +420 605 074 487

Profil organizace 

Hojnost je společenstvím osob, které spojují dvě věci: žijí na Tišnovsku a rozhodli se vzít zodpovědnost za svůj život a prostředí, ve kterém žijí do vlastních rukou. Naším hlavním tématem jsou potraviny: jejich původ, produkce, zpracování a přeprava. S tím souvisí podpora místních producentů a k přírodě šetrného hospodaření. V Tišnově provozujeme bezobalový obchod Tišnovská spižírna a v Předklášteří pomáháme obnovovat staré vysokokmenné extenzivní sady a vytváříme prostor pro další lokální šetrnou zemědělskou produkci.

Co tě čeká? 

Dobrovolníci se mohou zapojovat do chodu beozbalového obchodu v Tišnově (jeho provoz částečně stojí na pomoci dobrovolníků) a to jak při jeho každodenní činnosti, tak i při speciálních osvětových akcích pro veřejnost. Uvítáme dobrovolnickou pomoc i v našem projektu v klášterních sadech a zahradách. Zde se jedná zejména o manuální práci v sadech (vyřezávání náletových dřevin, pálení biouhle, dosadba nových stromů) a v zeleninové zahradě a u komunitního kurníku. Takhle to zní dost banálně a vlastně se to nedá moc obecně popsat, ale je to dost pestrá a vzrušující práce. V létě jezdí do kláštera zahraniční dobrovolníci, především belgičtí skauti, takže se zde může uplatnit i někdo, kdo by chtěl komunikovat anglicky nebo francouzsky a pomáhat při koordinaci zahraničních dobrovolníků.

Požadavky na dobrovolníky 

Nemáme speciální požadavky. Dobrovolníky si sami zaškolíme v práci s nástroji i BOZP.