Společnost Podané ruce

Kontakt: 

Společnost Podané ruce o.p.s., Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno
info@podaneruce.cz

Profil organizace 

Pomáháme lidem osvobodit se od závislosti anebo od tíživé situace, která jim zabraňuje žít plnohodnotný život a zapojit se do života společnosti. Poskytujeme jim všestrannou podporu a profesionální služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, programů pro děti a mládež a duševního zdraví. Prostřednictvím bezmála čtyř desítek odborných center pečujeme o stovky klientů ve třech regionech České republiky (jižní Morava, Olomoucký kraj, Zlínský kraj). Velice si ceníme motivace a zápalu dobrovolníků a dobrovolnic, kterým v našich službách umožňujeme získat praxi v oblasti sociální práce, adiktologie nebo psychologie.

Co tě čeká? 
Společnost Podané ruce nabízí krátkodobou i dlouhodobou praxi v oblasti sociální práce, adiktologie nebo psychologie. Vítáme však i jiné motivované, zapálené lidi se zájmem o pomoc lidem bez domova, závislým, dětem a mládeži, lidem ve vězení nebo po výstupu.
Preferujeme studenty a studentky VŠ oborů sociální práce, adiktologie nebo psychologie, ale není podmínkou. Ke každému dobrovolníkovi a dobrovolnici přistupujeme individuálně. S každým dobrovolníkem se osobně setkáme, zasvětíme ho/ji do chodu služby, proškolíme. Dobrovolníci pracují v tzv. tandemech se sociálními pracovníky a pracovnicemi, nikdy nejsou s klienty nebo klientkami sami.
Požadavky na dobrovolníky 

Věk nad 18 let, absolvování přípravných školení, flexibilní časové možnosti pro aktivní zapojení, otevřenost, rovný přístup, empatie a přijetí klientů a klientek takových, jací jsou.