Dobrocentrum u sv. Anny

Kontakt: 

Petr Kubant, petr.kubant@fnusa.cz, 731 312 285

Dobrocentrum, areál Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, budova K1 , 602 00 Brno - střed

Profil organizace 

Snahou dobrovolníků DobroCentra u sv. Anny je zlepšení psychické kondice hospitalizovaných pacientů. My totiž věříme tomu, že správné duševní rozpoložení je klíčové pro celkové uzdravení. Proto naši dobrovolníci dochází na oddělení Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA) za pacienty, hrají s nimi společenské hry, chodí na procházky, předčítají jim, nebo si s nimi jen tak povídají. Mohou se zapojit do nejrůznějších jednorázových akcí, jako jsou divadelní představení, hudební vystoupení, autorská čtení, tvořivé dílny, besedy o cestování, adventní zpívání apod. Stejně tak mají možnost se podílet na realizaci akcí mimo oddělení např. na propagaci dobrovolnického programu na středních a vysokých školách, realizaci sbírek pomůcek pro tvořivé dílny, prezentaci programu veřejnosti, spolupráci na preventivních programech.
Pokud bys i ty rád trávil/a svůj čas smysluplně, rádi tě přijmeme mezi nás.

Co tě čeká? 

Zájemci o dobrovolnictví si mohou vybrat, zda se zapojí do jednorázových nebo dlouhodobých aktivit, základem je trávení času s pacienty na některé z předem domluvených klinik FNUSA (hl. neurologická, neurochirurgická, interní kardioangiologická, tělovýchovného lékařství a rehabilitace, II. Interní klinika). Dobrovolníci se zapojují individuálně (samostatné docházení za pacienty) i ve skupině (zapojení se do jednorázových akcí např. tvořivých dílen), záleží na jejich preferenci. 

Časová náročnost je různorodá, záleží na osobní domluvě a možnsotech dobrovolníka. 

 

Benefity pro dobrovolníky: možnost účastnit se kurzů nabízených FNUSA např. kurz první pomoci

Dobrovolníci jsou v organizaci pojištěni.

 

Požadavky na dobrovolníky 
  • čistý rejstřík trestů
  • absolvování úvodního pohovoru a vstupního školení
  • věk 15+
  • schopnost komunikovat s cizími lidmi

Možnost zapojení cizojazyčných dobrovolníků? ne