Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z. s.

Kontakt: 

Mgr. Monika Zálešáková. zalesakova@cprhodonin.cz
Štefánikova 288/15, 69501 Hodonín

Profil organizace 

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, které provozuje dobrovolnické centrum Dobromysl, je organizace, která pomáhá rodinám ve všech životních situacích, a podporuje vnímání rodiny, jako jedné z nejdůležitějších společenských hodnot. Pořádá volnočasové a vzdělávací aktivity, příměstské tábory, pomáhá v pěstounských rodinách a v Hodonínských domovech pro seniory a dalších sociálních zařízeních.

Co tě čeká? 

Můžeš se zapojit do organizace akcí a programů rodinného centra, pomáhat s doučováním nebo s příměstskými tábory. Je možné se zapojit jako dobrovolník v domově pro seniory nebo v jiném zdravotnickém zařízení. Čeká tě společnost přibližně třiceti dalších dobrovolníků a dobrovolnic, kteří v Hodoníně táhnou za jeden provaz. Budeš mít možnost se vzdělávat a budeš dostávat pravidelné supervize.

Požadavky na dobrovolníky 

Věk minimálně 15-let.