Maltézská pomoc, centrum Brno

Kontakt: 

Mgr. Markéta Procházková, marketa.prochazkova@maltezskapomoc.cz, 736 620 810

Maltézská pomoc, centrum Brno, Dořákova 13, 60200 Brno

Profil organizace 

Maltézská pomoc je nestátní nezisková organizace (obecně prospěšná společnost), zřízená Českým velkopřevorstvím suverénního řádu Maltézských rytířů. Poskytujeme sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, realizujeme dobrovolnické programy akreditované podle zákona 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a další aktivity charitativního nebo humanitárního charakteru.

Co tě čeká? 

Podstatou dobrovolnictví je ochota člověka věnovat z vlastní dobré vůle svůj čas a energii ve prospěch druhých lidí a to bez nároku na odměnu. Dobrovolnictví obohacuje klienty i dobrovolníky samotné, podporuje vzájemnost a vyzdvihuje nezištnost. Dobrovolnický program Maltézské pomoci v Brně ,,Adopce osamělých seniorů” se opírá  o pravidelnou a ideálně dlouhodobou službu (více než tři měsíce). Je cílen na seniory a lidi se zdravotním postižením.

  • dobrovolníci působí přímo v domácnostech seniorů nebo v různých domovech pro seniory, se kterými má Maltézská pomoc smlouvu
  • dobrovolníci se zapojují tím, že docházejí za svým seniorem, nebo člověkem s nějakým zdravotním postižením a tráví s ním svůj čas (procházkami, povídáním si, chozením na kulturní akce, atd..)

  • dobrovolníci jsou v organizaci pojištěni

  • benefity pro dobrovolníky: jednou za čas vstupenky do divadla, piknik pro dobrovolníky, různé druhy neformálních setkání

  • časová náročnost: 1 hodina týdně
Požadavky na dobrovolníky 
  • minimální věk 15 let

  • čistý výpis trestního rejstříku
  • chuť pomáhat

Možnost zapojení cizojazyčných dobrovolníků? ne