ADRA Brno

Kontakt: 

Vlastimil Halfar, vlastimil.halfar@adra.cz, 733 598 494

ADRA o.p.s., Lidická 11, Brno 602 00

Profil organizace 

Posláním našeho dobrovolnického centra je šířit myšlenku dobrovolnictví a poskytovat pomoc osobám, které se nacházejí v nesnadné životní situaci, potřebují podporu druhých a strádají po psychosociální stránce. Prostředkem pomoci je laskavá práce dobrovolníků, kteří pomáhají potřebným lidem v naplňování jejich potřeb.

Co tě čeká? 

Naše dobrovolníky čeká především trávení volného času s klienty, mezi nejčastější činnosti patří povídání a naslouchání, četba, prohlížení fotek, společenské hry, procházky, hudba a zpěv.

  • dobrovolníci dochází za klienty do jednoho ze čtyř domovů pro seniory, či k osobám s mentálním postižením a poruchami autistického spektra 1x za týden nebo 1x za 14 dní na hodinu až dvě
  • dobrovolníci pracují individuálně s jedním nebo více klienty, ve skupině s více dobrovolníky a více klienty
  • dobrovolníci jsou v organizaci pojištěni
  • benefity pro dobrovolníky: vstupní školení o dobrovolnictví (2 - 4 hod.), supervize 3x ročně
  • časová náročnost: dle domluvy
Požadavky na dobrovolníky 
  • minimální věk 15 let
  • ochotné srdce a zájem o druhé lidi
  • spolehlivost, trestní bezúhonnost
  • zdravotní způsobilost (zejména psychickou způsobilost, naopak fyzický handicap není automaticky překážkou)
  • potvrzení od praktického lékaře o zdravotní a psychické způsobilosti

Možnost uplatnění cizojazyčných dobrovolníků? ne