Rodinné centrum MaTáTa

Kontakt: 

Lucie Zelinková, luciezel@matata.cz605 243 249 / Jitka Svobodová, jitka@matata.cz 

Rodinné centrum MaTáTa, z. s., Dukelská třída 9, Brno - Husovice (druhá pobočka sídlí v Řečkovicích)

facebook Husovice, facebook Řečkovice

Profil organizace 

Rodinné centrum MaTáTa je spolek, nezisková organizace v doslovném slova smyslu. Vzniklo v roce 1998 úsilím rodičů, kteří si přáli vytvořit pro sebe a své děti bezpečné místo, kde se mohou vzdělávat a vzájemně se podporovat.

​Nabízíme pravidelné i jednorázové kurzy a kroužky, jejichž cílem je možnost smysluplného trávení volného času celé rodiny. Akce jsou vedeny dobrovolníky*icemi, jenž se rozhodli*y věnovat kus sebe podobně smýšlejícím lidem, mimo jiné i za účelem vytvoření a rozšíření komunity.

Všechny naše akce lze navštěvovat s dětmi, takže rodiče nemusí shánět hlídání. Nově bychom se rádi zaměřili i na cílovou skupinu seniorů*ek, které chceme nabídnout například prostor pro aktivní setkávání a možnost zapojení se do našeho programu.

Co tě čeká? 

Dobrovolnická pomoc spočívá v účasti na programu rodinného centra jednorázově (pomoc lektorům*kám) i pravidelně (spolupráce s lektory*kami, vedení vlastního kroužku atp.)

  • dobrovolníci*ice působí přímo v prostorách našeho rodinného centra (pobočky v Husovicích a v Řečkovicích)
  • dobrovolníci*ice pracují jednotlivě či ve skupině a vždy pracují se skupinou klientů*ek, nejedná se o individuální práci s klienty*kami
  • dobrovolníci*ice nejsou v organizaci pojištěni*y (zajištění pojištění je v plánu)
  • benefity pro dobrovolníky*ice: supervize, možnost dalšího vzdělávání, neformální akce
  • časová náročnost: preferujeme dlouhodobou spolupráci, ale vítáme i spolupráci krátkodobého charakteru
Požadavky na dobrovolníky 
  • hlavním požadavkem je trestní bezúhonnost

Možnost zapojení cizojazyčních dobrovolníků*ic? ano - angličtina, ukrajinština