Oblastní charita Tišnov

Kontakt: 

Kateřina Malášková, katerina.malaskova@tisnov.charita.cz, 604 197 293
Ráboňova 116; kancelář správy: Tyršova 391, Tišnov, 666 01

Profil organizace 

Prostřednictvím charitních služeb a v souladu se čtyřmi základními hodnotami - pravdou, svobodou, spravedlností a láskou - nabízíme pomocnou ruku, podporu a porozumění všem lidem  v nepříznivé sociální situaci, nouzi a problémech, na které nestačí vlastními silami. Oblastní charita Tišnov je nejmladší organizační složkou Diecézní charity Brno. Jedná se o nestátní neziskovou organizaci, která vznikla v roce 2007 a svou působností pokrývá oblast tišnovského děkanství.

Co tě čeká? 

Pokud vás baví práce s dětmi a mladými lidmi, můžete například vytvořit nevšední program pro klienty našeho nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klubu Čas (v Tišnově a Lomnici), nebo pomoci se studiem ve formě doučování.  Přátelští klienti Chráněného bydlení Skryje by zase uvítali někoho, s kým by si mohli popovídat, kdo by přichystal tvořivý program na zahradě nebo si s nimi třeba jen tak vyšel na vycházku. Domácí hospicová péče uvítá dobrovolníky pro kontakt s nevyléčitelně nemocnými a pečující rodinou. 

Bez dobrovolníků se neobejdou ani mnohé akce, které v průběhu roku pořádáme. Jsou to všem dobře známé sbírky Koláč pro hospic nebo Tříkrálová sbírka, ale i mnohé ostatní kulturně sportovní akce, kde uvítáme pomoc s organizací i realizací. Na prezentačních akcích nám můžete pomoci na stáncích s prodejem výrobků našich klientů.