Větvení

Kontakt: 

 Jan Priessnitz, info@vetveni.cz, 723 637 126

Větvení z.s., Nádražní 478/18, 602 00 Staré Brno

Profil organizace 

NAŠE VIZE: Chceme zdravou krajinu a společnost, která ví, jak o ni pečovat.

NAŠE POSLÁNÍ: Společně s místními obyvateli sázíme v okolí jejich obcí stromy, abychom krajině vrátili její přirozené schopnosti a současně vnášíme mezi lidi témata péče o krajinu a podporujeme jejich iniciativu.

Co tě čeká? 

Čekají tě jednorázové akce výsadeb stromů v rámci JMK, psaní článků, fotografování, točení videí, novinařina, shánění dotací/fundraising.

  • dobrovolníci vykonávají činnost v organizaci, podle potřeb organizace (terén), případně dobrovolník vykonávat činnost u sebe doma
  • dobrovolníci pracují ve skupině s více dobrovolníky a více klienty
  • dobrovolníci nejsou v organizaci pojištěni
  • benefity pro dobrovolníky: nová přátelství, příjemně strávený volný čas v přírodě. Velice přínosná a smysluplná činnost.
  • časová náročnost: dle domluvy
Požadavky na dobrovolníky 
  • zdravý selský rozum
  • zájem o ochranu životního prostředí a trvalou udržitelnost jsou podmínkou :))

Možnost uplatnění cizojazyčných dobrovolníků? ano