NaZemi

Kontakt: 

Zuzana Hroudová, zuzana.hroudova@nazemi.cz, 721 119 959

NaZemi, Kounicova 42, 602 00 Brno

Profil organizace 

NaZemi je organizace, která usiluje o společnost, která přiznává právo na důstojný život všem. Chápe globální propojenost světa a vnímá svoji odpovědnost za dlouhodobou udržitelnost života na Zemi. Usiluje o reflektující vzájemnou závislost lidí, míst, ekonomik a přírody ve svém jednání. Naše organizace je solidární a otevřená novým myšlenkám o tom, že jiný svět je dosažitelný.

Co tě čeká? 

Společně najdeme činnost, která tě bude bavit a zároveň pomůže naplňovat cíle, které si v NaZemi klademe. Dáme ti potřebnou podporu pro začlenění do organizace, ale i dostatečnou svobodu pro přinášení vlastních nápadů. Je pro nás důležité, aby lidé, kteří k nám přichází, přicházeli s vlastním záměrem, který se propojuje s vizí NaZemi.

  • dobrovolnictvo působí tam, kde působí NaZemi – v kanceláři/obchodě, na vzdělávacích/jiných akcích,...
  • aktivní zapojení do některého z pracovních týmů v NaZemi
  • nárazová výpomoc při našich aktivitách - manuální práce (polepování, balení apod.), překlady nebo jednorázová výpomoc na akcích
  • benefity pro dobrovolníky: lze u nás splnit stáž v rámci studia
  • časová náročnost: dle domluvy s konkrétním týmem o jeho/tvých potřebách a možnostech
Požadavky na dobrovolníky 
  • prostudování naší činnosti před kontaktováním organizace
  • chuť růst, učit se a chuť přinášet nové nápady, síly a rozvíjet vztahy
  • vlastní záměr, iniciativa a zodpovědnost za vlastní učení se z bytí v NaZemi
  • chuť zapojit se do sebeřízení (nehierarchického řízení organizace)
  • ochota chvíli hledat, co bude tvá konkrétní činnost spolu s lidmi z daného týmu

Možnost zapojení cizojazyčných dobrovolníků? ne