Spolupráce organizací

SÍŤOVÁNÍ

Budujeme síť organizací a neformálních skupin pracujících s dobrovolníky. V rámci sítě si vyměňujeme zkušenosti, plánujeme společné aktivity a zabýváme se tím, jak zlepšit naši práci a propagaci dobrovolnictví. Pořádáme pravidelná síťovací setkání. Máte-li zájem zjistit podrobnosti o fungování sítě nebo se zapojit, ozvěte se nám, rádi vás zapojíme!


SNÍDANĚ - NEFORMÁLNÍ SETKÁVÁNÍ KOORDINÁTORŮ/KOORDINÁTOREK DOBROVOLNÍKŮ

Od podzimu 2015 pořádáme pravidelná neformální setkávání – společně téměř každý měsíc snídáme.  Pracujeme na společné střeše, věnujeme se tématům jako je podpora zapojování dobrovolníků do činností organizací a neformálních skupin, propagace dobrovolnictví, obnova spolupráce v oblasti dobrovolnictví v Brně a Jihomoravském kraji a vyměňujeme si zkušenosti. Porovnáváme metody práce s dobrovolníky, sdílíme úspěchy, obavy i úskalí.

 


PROPAGACE DOBROVOLNICTVÍ V ORGANIZACÍCH/NEFORMÁLNÍCH SPOLCÍCH

Pomáháme organizacím propagovat své dobrovolnické projekty mezi mladými lidmi. Můžeme vám vaši nabídku pro zájemce o dobrovolnictví zveřejnit na našem FB a webu a zařadit vaši organizaci/neformální skupinu do přehledu organizací.

Máte-li zájem využít naši nabídku, ozvěte se nám.