KNIHOVNA JDC

Nabízíme tituly rozdělené do těchto kategorií: 1. Vzdělávání mládeže, 2. Lidskoprávní témata, 3. Dobrovolnictví, 4. Příručky a brožury, 5. Rozvoj organizace/seberozvoj

Půjčit si je můžeš v konzultačních hodinách (čtvrtek 10:00-13:00) v Jihomoravském dobrovolnickém centru nebo nám můžeš zavolat a domluvit si jiný termín (776 594 804). Služba je zdarma, ovšem s vratnou zálohou 500,- za publikaci. Knihy ti půjčíme na 3 týdny. V případě nevrácení knihy do daného termínu ti budeme účtovat pokutu 10,-/den.

Alternativou, jak se vyhnout záloze, je využít k četbě prostory Jihomoravského dobrovolnického centra.

kód název autor počet kusů
1. Vzdělávání mládeže
1 101 101 Metod pro aktivní výcvik a vyučování Mel Silberman 1
1 111 111 Her pro motivaci a rozvoj týmů Jaroslava Ester Evangelu a kol. 1
1 DĚ Děti v ringu dnešního světa Miroslav Bocan a kol. 1
1 DO Do Evropy hrou II Martina Čujová 1
1 GL Global education guide Glen 1
1 IM Implementační příručka Pavel Brabenec a kol. 2
1 IN Interkulturní učení Rada Evropy a Evropská komise 1
1 JAK Jak se vyrábí sociologická znalost Miroslav Disman 1
1 KO Kompetence v neformálním vzdělávání Daniela Havlíčková a kol. 1
1 LE Lektorské dovednosti Olga Medlíková 1
1 MA Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům Patricia Brander a kol. 1
1 ME Metodika pro podporu tvorby ŠVP ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání Jana Heřmanová a kol. 1
1 MU Multikulturní poradenství Mika Launikari a kol. 3
1 MUL Multikulturní výchova Jan Průcha 3
1 OB Občanský sektor Marek Skovajsa a kol. 1
1 PE Pedagogická evaluace v práci s mládeží T-Kit 2
1 PE Pedagogické střípky účastníci kombinovaného Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život 1
1 PE II Pedagogické střípky II účastníci kombinovaného Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život 1
1 POD PodObal Jaroslav Biolek a kol. 1
1 PO Pojďte do školy! (Ne)Rovné šance na vzdělávání znevýhodněných dětí Tomáš Habart a kol. 1
1 ŘÍ Řízení projektů Rada Evropy a Evropská komise 1
1 SA Sada minimálních kompetenčních profilů Martin Buňka a kol. 3
1 SADA Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe Michaela Přílepková a kol. 2
1 SA II Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe II Hana Řádová a kol. 1
1 SE Sebeevaluační nástroje Pavel Trantina a kol. 9
1 ZÁ Základy školení Rada Evropy a Evropská komise 1
1 ZL Zlatý fond her III Daniela Zounková 1
1 ZM Změna je život L. Macák a kol. 1
1 ZM I Změna je život II Romana Michaela Michalíková 1
1 ZM II Změna je život III Lenka Pavelčíková a kol. 1
2. Lidskoprávní témata
2 AF Afghánistán Jarmila Mullerová 2
2 BO Bookmarks Ellie Keen, Mara Georgescu 1
2 ČL Člověk 25 Jan Dražan, Jan Pergler 1
2 JS09 Jeden svět 2009 Člověk v tísni 1
2 JS11 Jeden svět 2011 Člověk v tísni 1
2 JS13 Jeden svět 2013 Člověk v tísni 2
2 KD Kdo jiný? Příklady dobré praxe II Jeden svět na školách 1
2 KO Komunismus v srdci Evropy Adam Drda, Karel Strachota 1
2 MO Moskva posílá tanky Člověk v tísni 1
2 OB Občanský sektor v ohrožení Pavol Frič 1
2 ON One World 2009 Člověk v tísni 1
2 PŘÍ Příběhy bezpráví - nástroje normalizační moci Jeden svět na školách 3
2 SE Setting up a human rights film festival Člověk v tísni 1
2 TE Tenkrát za totáče Petr Šabach a kol. 1
2 VŠ Všichni mají právo na jídlo Člověk v tísni 1
2 VÝCH Výchova k toleranci a proti rasismu Tatjana Šišková 1
2 ZÁ Základy dokumentárního filmu Jeden svět na školách 4
3. Dobrovolnictví
3 AS Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje Jaromír Hron 1
3 DÁ Dárcovství a dobrovolnictví v České republice Pavol Frič a kol. 1
3 DE Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji Dobrovolnické centrum Spektrum Kroměříž 1
3 DOB Dobrovolnictví v sociálních službách Daniela Lusková 1
3 DOBR Dobrovolnictví pro kulturu Magdalena Mullerová 2
3 DOBRO Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní v ČR Jakub Dostál a kol. 1
3 DOBRO Dobrovol'níctvo - cesta k rozvoju talentu a potenciálu mladých l'udí Alžbeta Gregorová, Michaela Šavrnochová, Jana Šolcová 1
3 DOBRO Dobrovolníci: radost i starost. Sborník textů z kurzu o dobrovolnictví Dana Nováková 1
3 INS Inspiration in action United Nations Volunteers 1
3 IN Information on Czech Republic for EVS volunteers Petr Syruček 1
3 OB Objav sa v dobrovol'níctve Alžbeta Gregorová, Michaela Šavrnochová, Jana Šolcová 1
3 ME Mentorna Dan Janauer 1
3 PR Průvodce dobrovolnictvím v zemích globálního Jihu Barbora Hladká 1
3 VZ Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století Pavol Frič a kol. 1
3 VO Volunteering across Europe Spes - Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio 1
3 YO Youth of the Czech Republic Jiří Zajíc a kol. 1
3 Z Z kola ven: příběhy dobrovolníků Dobrovolnické centrum Adra 1
4. Příručky a brožury
4 AT Atlas přístupnosti centra města Brna pro osoby s omezenou schopností pohybu Odbor zdraví, Magistrát města Brna 1
4 BA Balů a Mauglí aneb "Můžeme být dítěti i kamarádem?" Jiří Zajíc a kol. 1
4 BE Being young in the Netherlands Letty Darwish a kol. 1
4 CA Caring Canadians, Involved Canadians Michael Hall a kol. 1
4 CE Cestování po Evropě Evropská unie 1
4 CO Coffee time with former youth leaders Zveza Škis 1
4 ČL Člověk v Tísni, o.p.s. Petr Štefan a kol. 1
4 EX Exran - aktivity zaměřené na témata xenofobie, rasismu, neonacismu, neonacismu a antisemitismu Klára Dobiášová 1
4 CHA Challenge book Job Challenge 1
4 IN Grundtvig - Inspirace ve vzdělávání dospělých kolektiv autorů DZS MŠMT 2
4 JA Jak podpořit zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů a činností Karolína Kříženecká 1
4 KR Kroměřížská zastavení Petr Pálka a kol. 1
4 ML Mládež v akci v zrcadle výzkumu: Program, který funguje! Josef Boček a kol. 1
4 MO Mozaika - Bulletin evropských příležitostí Martina Jánská a kol. 1
4 MVA 1 … a kde jsi ty? Aneb inspirativní projekty mladých lidí podpořené z projektu Mládež v akci Lucie Jarolímková 1
4 MVA 2 … a kde jsi ty? Aneb inspirativní projekty mladých lidí podpořené z projektu Mládež v akci Lucie Jarolímková 2
4 MVA 3 … a kde jsi ty? Aneb inspirativní projekty mladých lidí podpořené z projektu Mládež v akci Lucie Jarolímková 1
4 MVA 4 … a kde jsi ty? Aneb inspirativní projekty mladých lidí podpořené z projektu Mládež v akci Petra Mikešová 1
4 MVA 5 … a kde jsi ty? Aneb inspirativní projekty mladých lidí podpořené z projektu Mládež v akci Igor Kytka 1
4 OS Oslíku, otřes se - Průvodce možnostmi financování projektu pro mladé lidi Pavel Zborník 1
4 OT Otevíráte čerstvého čtivého praktického s láskou připraveného literárního průvodce NGO marketem 2011 NGO market 1
4 PŘ Grundtvig: Příběhy o úspěchu - Evropa vytváří příležitosti Evropská komise 1
4 PR Program Mládež v akci v Jihomoravském kraji Josef Boček a kol. 2
4 PRO Program Mládež v akci v Jihomoravském kraji Kateřina Petrášová 2
4 PRÁ Právo svobodně se pohybovat a žít v Evropě Evropská komise 1
4 RO Rozvojovka 3/2011 Michaela Hozáková a kol. 1
4 RY Rytmus jako most mezi dvěma světy Lenka Hricová a kol. 1
4 SB Sborník projektů Česká rada dětí a mládeže 1
4 ST Strukturovaný dialog mládeže Jan Husák a kol. 1
4 ZA Začínáme se stážisty Markéta Cooiman a kol. 1
4 ŽI Život venku Děti našeho světa 1
č. 5 - Rozvoj organizace/seberozvoj
5 ČT Čtyrhodinový pracovní týden Timothy Ferriss 1
5 JA Jak být IN v písemném projevu Alena Polívková 1
5 JE Jeď dál - 10 způsobů, jak zůstat kreativní v časech dobrých i zlých Austin Kleon 1
5 KRA Kraď jako umělec - 10 věcí, které ti nikdo neřekl o kreativitě Austin Kleon 1
5 LI Lidské zdroje v sociálních podnicích Marie Dohnalová a kol. 1
5 ME Metoda Bullet Journal - Zhodnoťe včerejšek, uspořádejte si dnešek a naplánujte zítřek Ryder Carroll 1
5 MÍT Mít vše hotovo. Umění produktivity bez stresu David Allen 1
5 NA Nastavení mysli Carol Dwecková 1
5 NAV Na volné noze Robert Vlach 1
5 NI Nikdy nejez sám Keith Ferrazzi 1
5OD Od nuly k jedničce Peter Thiel a Black Masters 1
5 PR Průvodce Koučingem Salto-Youth 1
5 PRÁ Práce na dálku Jason Fried a David Heinemeier 1
5 SO Sociální ekonomika, sociální podnikání Marie Dohnalová a kol. 1
5 TA Tak dobří, že Vás nepřehlédnou Cal Newport 1
5 UK Ukaž, co děláš! - 10 způsobů, jak sdílet svou kreativitu a nechat se objevit Austin Kleon 1
5 ÚS Úspěšná nezisková organizace Marek Šedivý, Olga Medlíková 1