Odborné poradenství

Zajímá vás jak podpořit a motivovat zaměstnance k dobrovolnické službě? A proč vůbec?
Organizace veřejné správy (samosprávy) by měli být sami příkladem dobré praxe pro svou komunitu a podporovat dobrovolnictví svých zaměstnanců - mimo pracovní dobu stejně jako v rámci sociální oblasti společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility - CSR).

A to nejlepší? Benefity získají i zaměstnanci-dobrovolníci v podobě nových sociálních kompetencí a vaše organizace se tak bude rozvíjet. Důvodů je více a posílení spolupráce s dalšími sociální partnery a vztahů s veřejností jsou jedny z nich.

Jako Jihomoravské dobrovolnické centrum jsme v procesu zavádění a podpory dobrovolnictví zaměstnanců a společenské odpovědnosti organizací vaším partnerem. Máme databázi organizací z různých oblastí, které dobrovolníky shánějí a propojíme vás s nimi. Sdílíme s vámi know-how, příklady dobré praxe a poskytneme vám poradenství v oblastech:

  • formy a podoby dobrovolnictví zaměstnanců veřejné správy
  • benefity dobrovolnictví
  • smlouvy o dobrovolnické službě
  • pojištění dobrovolníků proti škodám na zdraví a majetku
  • osobní a profesní role koordinátora dobrovolníků ve vaší organizaci
  • management dobrovolnictví
  • výběr, příprava a vzdělávání dobrovolníků
  • evaluace dobrovolnické služby
  • akreditace projektu nebo programu v oblasti dobrovolnické služby
  • dotace na pokrytí výdajů spojených s výkonem dobrovolnické služby

Užitečné odkazy:

Web Ministerstva vnitra ČR – Dobrovolnictví v ČR
https://www.dobrovolnictvi.net

Manuál pro pilotáž dobrovolnických programů ve veřejné správě
Dobromanuál

Výstupy projektu dobrovolnictví ve VS