Odborné konzultace

Jako Jihomoravské dobrovolnické centrum nabízíme odborné konzultace/poradenství v těchto oblastech:

Vzdělávání koordinátorek/koordinátorů dobrovolníků, konkrétně v tématech:

  • získávání dobrovolníků, první setkání
  • průběžná práce s dobrovolníky a jejich zapojování
  • motivace dobrovolníků a odměňování, udržení dobrovolníků
  • připravená organizace, osobní a profesní role koordinátora dobrovolníků
  • komunikace s dobrovolníky – sdílené dokumenty, FB
  • práce se zahraničními dobrovolníky – specifika, potřeby
  • supervize a evaluace, umění zpětné vazby
  • koučování, leadership a moderní způsoby vedení lidí

V roce 2021 chystáme zdarma vzdělávání pro koordinátory dobrovolníků i samotné dobrovolníky. Chceme, aby bylo co nejvíce podle vašich představ. Vyplňte prosím tento dotazník, který nám s tím pomůže. 

Individuální poradenství pro koordinátory a koordinátorky neziskových organizací a neformálních skupin v oblasti práce s dobrovolníky

Grantové příležitosti v rámci programu Erasmus +

Jak na stáže – rádi s vámi budeme sdílet naše know how, jak získat české a zahraniční stážisty/stážistky.

 

Zajímavé informace k tématu najdete v publikacích:

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání?
Nadnárodní iniciativy mládeže v programu Erasmus+ mládež
Dobrovolnictví
Práce v zahraničí 
Studium v zahraničí