UN Volunteers

Program Organizace spojených národů (UNV, United Nation Volunteers) přispívá k míru a rozvoji prostřednictvím dobrovolnictví na celém světě. Dobrovolnický program využívá zkušenosti profesionálů v projektech zaměřených na humanitární pomoc a podporu lidských práv a demokracie. Je založený na hodnotách, jako je svobodná vůle, angažovanost a solidarita.

Základními předpoklady práce v UNV jsou požadovaná úroveň vzdělání, příslušná odborná praxi a požadovaná zralost, charakter a silné stránky potřebné pro dobrovolnické úkoly OSN. Dobrovolnicí se dělí na podle věku na UN Mládežnické a UN Univerzitní dobrovolníky (18 až 26 let), UN Specialisty (27-80 let) a UN Experty (35-80 let). Smlouvy se uzavírají maximalně na 4 roky s výjimkou krátkodobých volebních, humanitárních a podobných operací. Dobrovolníci dostávají skromný měsíční příspěvek na pokrytí základních osobních potřeb. UNV získává finanční prostředky z Rozvojového programu OSN, od partnerských orgánů OSN a z dárcovských příspěvků do zvláštního dobrovolného fondu UNV.

Tento program má zvláštní požadavky.

Příklady oblastí aktivit: pomoc lidem ohroženým chudobou a hladem, poskytování zdravotní péče, vzdělávání, čisté vody, hygieny a energie, podpora hospodářského růstu, průmyslu, inovací a infrastruktury měst a obcí, podpora míru a spravedlnosti

Věk: 18 + 

Země: subsaharská Afrika, Latinská Amerika a Karibik, Asie a Tichomoří, Evropa, arabské státy

Délka trvání: od 3 do 12 měsíců s možností prodloužení maximálně o 4 roky (zaleží na typu dobrovolníka) 

Poplatek: žádný