Občanská angažovanost seniorů na příkladech dobré praxe

Seminář s názvem Občanská angažovanost seniorů na příkladech dobré praxe proběhne v úterý 21. 11. 2023 v prostorách Konírny v Poslanecké sněmovně České republiky.

 

Jednotlivé bloky budou zaměřeny nejen na působení seniora v rámci jeho sociálních vazeb, ale i na jeho osobnost.  Přednášet bude například profesorka Lenka Šulová z katedry psychologie FFUK a další osobnosti ze státních institucí i neziskového sektoru věnující se problematice seniorů.

Účastníci semináře získají také zajímavé poznatky z hlediska možnosti využití životních zkušeností seniorů a jejich předávání.

K těm patří také vzdělávání seniorů a jejich vnoučat při účasti na nabídce Mezigeneračního vzdělávání na Mendelově univerzitě v Brně. Průniky generací na konkrétních příkladech jsou také tématem prezentace Domu pomoci – Bethany.

Úplnou novinkou pak bude představení pilotního projektu Jihomoravského kraje, který realizuje zakládání komisí seniorů v obcích.

Mezi stále nedoceněná témata patří i dobrovolnictví seniorů. Jejich zapojení v této oblasti se bude věnovat příspěvek dobrovolnického centra Letokruh.

Více informací o akci získáte zde.

Přihlašování bude ukončeno v úterý 14. listopadu 2023 prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

 

Program:

 

10.00 – 10.15 hod. 

Zahájení

Mgr. Nina Nováková, místopředsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitostiI.

 

I. blok Senior v rodině

 

10.15 – 11.15 hod.

Význam rodiny pro seniory a význam seniorů pro síť rodinných vztahů

Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc., Katedra psychologie FFUK

 

11.15 – 11.45 hod.

Mezigenerační vzdělávání – příležitost či výzva?

Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D, Zástupkyně ředitele pro vzdělávací činnost,spolupráci s praxí a vnější vztahy, Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzitav Brně

 

11.45 – 12.15 hod.

Prolínání generací

Mgr. Nikola Joštová, zakladatelka a ředitelka Bethany – Dům pomoci

 

12.15 – 13.00 hod.

přestávka

 

II. blok Senior ve společnosti

 

13.00 – 13.20 hod.

Dobrovolnictví zralého věku

Kateřina Karbanová, zakladatelka a ředitelka Letokruhu

 

13.20 – 14.30 hod.

Participace seniorů v obci: Komise seniorů (KOS)

Marie Oujezdská, Národní centrum pro rodinu představení pilotního projektu Jihomoravského kraje a Tereza Jiráčková, starostka obce Pozořice, kde je projektrealizován

 

Kde všude mohou být, pomáhat … naši senioři

Hana Rabenhauptová, referentkaodboru KS - komunitní plánování, prevence kriminality, MěÚ Prachatice