Mezinárodní den dobrovolnictví na náměstí Svobody

05. 12. 2023 10:00

5.12. bude od 10 do 20:30 hodin na vánočních trzích na náměstí Svobody Jihomoravské dobrovolnické centrum při příležitosti Mezinárodního dne dobrovolnictví hostit organizace, které v Brně zapojují do svých aktivit dobrovolníky a dobrovolnice.

 

Informační a zároveň také benefiční stánek si klade za cíl propagovat dobrovolnictví v Brně, Jihomoravském kraji i ve světě, nabídnout konkrétní možnosti zapojení a příležitost k osobní domluvě s několika konkrétními organizacemi, včetně možnosti finančně podpořit jejich aktivity nákupem dárkových a propagačních předmětů. Za účastnické organizace můžeme jmenovat například Maltézskou pomoc, Domov pro mne či Diakonii, které dlouhodobě pomáhají seniorům, handicapovaným i dětem v nouzi.

Jihomoravské dobrovolnické centrum pak nabídne konzultace o možnostech dobrovolnictví v ČR i zahraničí a poskytne informace v rámci neformálního vzdělávání mládeže, zejména pak informace o možnostech zapojení se do Evropského sboru solidarity, který se zabývá dobrovolnictvím a solidárními projekty.

Kde nás najdete:

 

K účastnickým organizacím:

Jihomoravské dobrovolnické centrum
 
Poskytuje veřejnosti informace o možnostech dobrovolnictví v Brně, ČR i ve světě, zapojujeme mladé, ale také dobrovolníky seniory a seniorky. Hlavní naší snahou propojit zájemce/kyně o dobrovolnictví a organizace, které pomoc shánějí. Náš prostor dále nabízí mladým lidem zázemí pro rozvíjení vlastních nápadů, poradenství při hledání zdrojů pro realizaci jejich projektů, možnost najít „parťáky“ pro své aktivity. Najdete zde také přehled volnočasových aktivit a zajímavých akcí v Brně a jeho okolí.
 
 
Hnutí Mary’s Meals poskytuje jedno vydatné jídlo každý školní den nejchudším dětem po celém světě.
 
 
Poskytuje své služby v sociální oblasti. Cílovou skupinou jsou lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací. Ve své práci realizujeme biblické zásady lásky a služby lidem potřebným a lidem v nouzi.
 
 
Diakonie Brno poskytuje podporu a pomoc seniorům a lidem s postižením tak, aby mohli žít co nejkvalitnějším způsobem života navzdory svým handicapům. Působíme v Brně, Letovicích a Nosislavi.
 
 
Maltézská pomoc nabízí podporu dětem a dospívajícím ze znevýhodněných prostředí nebo se zdravotním hendikepem, dětem z dětských domovů a dětských center, rodinám v tíživé životní situaci, lidem se zdravotním postižením (fyzickým, mentálním, duševním a po úrazu), seniorům, kterým ubývá jakýchkoliv sil vlivem stáří, pečujícím o blízkou osobu, obětem živelných katastrof, odsouzeným ve výkonu trestu a lidem bez přístřeší.
 
 
Dlouhodobým cílem organizace je podpora rozvoje komunitních služeb, které umožní lidem i s těžkým handicapem žít aktivně ve své vlastní domácnosti, v blízkosti rodiny a přátel.
 

Realizováno za finanční podpory statutárního města Brna.

Mezinárodní den dobrovolnictví na náměstí Svobody je součástí aktivit konaných v rámci projektu Regionálního dobrovolnického centra Jihomoravského kraje spolufinancovaného Ministerstvem vnitra.