Konference k zapojení dobrovolníků

29. listopadu proběhne v Praze celodenní konference pod patronátem Ministerstva vnitra, odboru prevence kriminality s názvem Zapojení dobrovolníků při společném řešení mimořádných událostí velkého rozsahu.

 

V rámci konference proběhne vyhlášení národní Ceny za DOBROvolnictví ministra vnitra v kategorii dobrovolník a dobrovolnická organizace za rok 2023.

Ředitelka Jihomoravského dobrovolnického centra Kateřina Petrášová při této příležitosti vystoupí se svým příspěvkem k dané problematice.

Účast na konferenci je bezplatná a diskutovanými tématy budou případové studie a evaluace nedávných mimořádných událostí velkého rozsahu se zapojením dobrovolníků. Bude také představen návrh Koncepce rozvoje dobrovolnictví a další témata.

Kompletní program akce a možnosti přihlášení najdete zde.