Každý pátý občan v ČR dobrovolničí!

Dne 25. června jsme se zúčastnili veřejné prezentace výsledků šetření o dobrovolnické činnosti, které v roce 2023 uskutečnil Český statistický úřad. Jednalo se o jedinečný průzkum, který ukázal, jak jedinečnou úlohu organizované i neorganizované dobrovolnictví v naší společnosti hraje. Na krátké shrnutí v České televizi se můžete podívat zde.

 

Průzkum ukázal, že v České republice je téměř 1,7 milionu dobrovolníků od 15 let, jejichž činnost zpravidla zajišťují a koordinují neziskové organizace. Kromě základního členění dobrovolníků podle věku, vzdělání a ekonomické aktivity přinesl také informace o organizovaném a neorganizovaném dobrovolnictví, o místu výkonu dobrovolnické činnosti či o jejich zaměření. Tato vykonaná dobrovolnická činnost má hodnotu až 38 miliard v rámci 450 000 oddobrovolničených hodin denně, jak zjistil jiný průzkum ministerstva Vnitra v rámci projektu Rozvoj dobrovolnictví už v roce 2022, díky kterému se také ukázalo, že dobrovolnictví je i kvůli mimořádným událostem jako covidová epidemie, ukrajinská krize či ničivé přírodní katastrofy, včetně tornád na Moravě v roce 2021, při kterých pomáhalo také Jihomoravské dobrovolnické centrum, pro naši společnost naprosto nepostradatelné.