Dobrovolníci při mimořádných událostech - setkání

Nedávného dvoudenního setkání pracovní skupiny při Ministerstvu vnitra, jehož tématem byli Dobrovolníci při mimořádných událostech, se účastnili zástupci neziskového sektoru, takže nechybělo ani Jihomoravské dobrovolnické centrum, zástupci samospráv i zmíněného ministerstva.

 

Probrali jsme témata jako zapojování dobrovolníků a dobrovolnic, budoucnost digitalizace dobrovolnictví a shlédli jsme zajímavou prezentaci výzkumu od doc. ing. Lenky Švecové Ph.D. s názvem Motivace k dobrovolnictví a pomoci při řešení krizí v zemích V4, při které nám byly představeny výsledky výzkumu a další data nejen v rámci formálního dobrovolnictví.

Máme radost, že se dobrovolnictví postupně stále více integruje do oblastí veřejné sféry i vědy a výzkumu a věříme, že se i s naší pomocí podaří tuto integraci ještě více prohloubit.

Děkujeme organizátorům a těšíme se na další podobné akce.